Kołobrzeg leży u ujścia Parsęty do Bałtyku w miejscu z którego wychodzą szlaki drożne i kolejowe do Koszalina, Białogardu, Kamienia, Nowogardu i dalej do centrum kraju.

Historia:

Kołobrzeg to jedna z najstarszych polskich warowni nadmorskich. Za panowania Mieszka i Bolesława Chrobrego był to gród z podgrodziem nad Parsętą. W 1000 roku założenie przez Chrobrego biskupstwa, pierwszego na Pomorzu Zachodnim. Podstawą rozwoju miasta były saliny - warzelnie soli. Prawa miejskie 1255 r. i przeniesienie miasta bliżej morza i salin. Od 1653 r. miasto znajdowało się pod panowaniem Branderburgii.